Montessori

Các lớp ngoại khóa

Chương trình Montessori 0-3 tuổi

Chương trình học Montessori dành cho các em bé dưới 3 tuổi


Tại sao nên chọn Phương pháp Montessori?

Những điều bạn sẽ tìm thấy cho con trẻ trong phương pháp này


Về bà Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) mang trong mình sự tiến bộ vào thời đại bà sống. Những đúc kết của bà trong nhiều lĩnh vực đã giúp bà có được cái nhìn toàn diện và nhân văn về giáo dục con người.