Học phí

Lemon Montessori Preschool -  Trường Mầm non Song ngữ Montessori tự hào cung cấp môi trường học tập với sĩ số tốt, Montessori nguyên bản với giáo viên được đào tạo và chương trình song ngữ toàn thời gian chất lượng.


1.     Phí hàng năm: Cơ sở vật chất: 1.000.000đ.
-         Phí CSVC tính từ tháng bé nhập học (Ví dụ bé nhập học tháng 5/2019, đóng phí CSVC năm 1, tháng 5/2020, đóng phí CSVC lần 2)
-         Phí CSVC không hoàn lại.
2.     Phí hàng tháng: Áp dụng hết 2023

Học phí


                                -         Giảm 10% học phí cho bé thứ 2 trong cùng 1 gia đình

                                -         Giảm 5% học phí trong 02 tháng cho phụ huynh giới thiệu 01 bé khác vào trường

                                -         Phí đóng theo quý 03 tháng: giảm 5% học phí

                                -         Phí đóng theo nửa năm 06 tháng: giảm 10% học phí

                                -         Phí đóng theo năm 12 tháng: giảm 15% học phí     

-         Đây là mức phí dành cho chương trình học chính khóa, từ 7h00 đến 17h00 hàng ngày, sau 17h00 có thêm phí ngoài giờ.
-         Bé nhập học mới, phí được tính từ ngày nhập học đến hết tháng. Nếu bé nhập học sau ngày 20 của tháng, các khoản phí sẽ bao gồm phí của tháng đó + phí của trọn tháng tiếp theo.
-         Mức phí có hiệu lực tại thời điểm bé nhập học. Lớp học cam kết, phí tăng hàng năm không vượt quá 5%/ tổng phí.
-         Học phí áp dụng cho tất cả các tháng trong năm. Nghỉ hè (tối đa 3 ngày học), nghỉ Tết, nghỉ lễ… trường chỉ hoàn trả tiền ăn.
-         Học phí thu từ ngày 1 đến ngày 5 hàng tháng.
-         Tiền ăn bao gồm:
o   03 bữa ăn chính: sáng , trưa, xế
o   1 bữa ăn nhẹ gồm trái cây tươi
o   03 bữa ăn phụ: 2 phần sữa (1 sữa bò tươi ít đường + 1 sữa hạt) + 1 phần sữa chua/yakult/bánh flan
-         Học phí trọn gói đã bao gồm học phí Montessori và chi phí ngoại khóa, các môn năng khiếu 
3.     Phí ngoài giờ:
-         Ngoài giờ 1: 17h00-18h00 (Từ t2-t6). 30.000đ/ngày; 500.000đ/tháng
-         Ngoài giờ 2: 17h00-18h30 (Từ t2-t6). 50.000đ/ngày; 700.000đ/tháng
4.     Các khấu trừ và hoàn trả:
1. Trẻ nghỉ dưới 10 ngày học: hoàn trả 100% tiền ăn số ngày nghỉ
2. Trẻ nghỉ từ10 ngày học liên tiếp: hoàn trả 100% tiền ăn số ngày nghỉ + 30% học phí số ngày nghỉ
3. Trẻ nghỉ trọn tháng: phụ huynh lựa chọn các phương án sau:
A.Nhà trường sẽ thu 30% học phí/ tháng x số tháng cần giữ chỗ (không tính tiền ăn), giữ chỗ tối đa 3 tháng. Phí này không hoàn trả.
B. Nhà trường sẽ thu 50% học phí (không tính tiền ăn), chỉ giữ chỗ 01 tháng. Phí này sẽ hoàn trả toàn bộ trong học phí tháng tiếp theo của trẻ. Nếu trẻ không tiếp tục theo học, sẽ không hoàn trả phí này.
C. Không thanh toán bất cứ 1 phí nào. Trường từ chối tiếp nhận lại nếu có trẻ khác nhập học thay thế.