Lịch sinh hoạt 1 ngày

Lịch sinh hoạt lớp 0-3                                                                                                

- Sĩ số: 12 bạn/ 3 cô

- Chương trình tiếng Anh với GV nước ngoài 45p/mỗi ngày

Lịch sinh hoạt 1 ngày  Lịch sinh hoạt lớp 3-6

- Sĩ số: 15 bạn/ 3 cô

- Song ngữ toàn thời gian, Giáo viên nước ngoài sinh hoạt trong lớp của con nguyên ngày


Lịch sinh hoạt 1 ngày