Lịch sinh hoạt 1 ngày

Lịch sinh hoạt lớp 0-3                                                                                                

Lớp 1-2 tuổi:

- Sĩ số: 12 bạn/ 3 cô 

- Chương trình tiếng Anh với GV nước ngoài 1 tiết/mỗi ngày

Lớp 2-3 tuổi:

- Sĩ số: 15 bạn/ 3 cô 

- Chương trình tiếng Anh với GV nước ngoài 2 tiết/mỗi ngày


Lịch sinh hoạt 1 ngày  Lịch sinh hoạt lớp 3-6

- Sĩ số: 24 bạn/ 4 giáo viên (3 GV Việt Nam, 1 GV Nước ngoài)

- Song ngữ toàn thời gian, Giáo viên nước ngoài sinh hoạt trong lớp của con nguyên ngày


Lịch sinh hoạt 1 ngày