Lịch sinh hoạt 1 ngày

Thời gian

Hoạt động

7:00 – 8:15

Đón trẻ - Ăn sáng

(8h lớp ngưng phục vụ ăn sáng)

8h15 – 8h45

Hoạt động ngoài trời

8:45 – 11:15

Hoạt động Montessori

(9h00 – 9:30: có bữa ăn nhẹ, trẻ tự phục vụ và tùy chọn thời điểm dùng bữa nhẹ.)

11:15 - 12:00

Chuẩn bị bàn ăn – Ăn trưa – Thay đồ ngủ trưa

12:00 – 14:00

Ngủ trưa

14:00 – 14:15

Thức dậy - Dọn dẹp – Vận động nhẹ

14:15 – 15:00

Ăn xế - Thay đồ

15:00 – 16:00

Hoạt động ngoại khóa, kỹ năng

16:00 – 17:00

Chơi tự do, trả trẻ

Lịch sinh hoạt 1 ngày