Sổ tay phụ huynh

Thông tin PH cần biết


Lịch sinh hoạt 1 ngày

Lịch sinh hoạt 1 ngày


Hướng dẫn bé nhập học

Những hướng dẫn cần thiết cho một phụ huynh lần đầu cho con đi học cũng như vừa chuyển từ ngôi trường khác về ngôi nhà Lemon Montessori


Nội qui lớp học

Nội qui lớp học