Đội ngũ nhân sự

Đội ngũ nhân sự

 
Sáng lập, điều hành và trực tiếp giảng dạy giờ Montessori bởi
cô Nguyễn Thị Hoàng Thu

- Cử nhân Sư phạm Mầm non

- Th.S Quản lý giáo dục

- Học viên khóa Giáo viên Montessori Quốc tế lứa tuổi 2,5-6 của Viện đào tạo Giáo viên Montessori Canada, bằng cấp được chứng nhận bởi MACTE

Cùng các cộng sự là những giáo viên được đào tạo bài bản, nhiệt huyết, yêu nghề.